Skip to main content.

O nas

Z nieznanego przychodzą nasze myśli i w nieznane odchodzą.
Najpierw: rozsiądziesz się tak czy owak, aby napisać to właśnie, a w końcu siądziesz i napiszesz coś zupełnie innego.
Między „chcę usiąść” a „usiadłem” przeszła jedna minuta. Skąd te zupełnie inne myśli na nowy temat, tak różne od tych, z którymi obnosiłem się po pokoju i nawet usiadłem, żeby je właśnie zapisać...

Wasilij Rozanow, Pół-myśli, pół-uczucia, Kraków 1998, s. 56.

Forum Wschodnie to idea, która połączyła młodych naukowców Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki zaangażowaniu naszych przyjaciół z innych placówek powstaje miejsce spotkań ludzi różnych dyscypliny naukowych, ludzi którzy na co dzień spotykają się we wspólnym zainteresowaniu - często odmiennym i polemicznym - Wschodzie. To miejsce spotkania "różnego", wspólna platforma odmiennego patrzenia na "to samo" - na interesujący nas obszar badań: Europę Środkowo-Wschodnią, Azję Środkową i Syberię.Spotkanie ludzi antropologii kulturowej, etnologii, ekonomii i gospodarki, filozofii, historii, kulturoznawstwa, muzykologii, literaturoznawstwa, nauk o sztuce, nauk politycznych i prawnych połączonych wspólnym mianownikiem.

Forum wschodnie to strona internetowa o charakterze naukowym. Znajdziesz tu wiele interesujących artykułów traktujących o aktualnych problemach, wykorzystujących współczesne metody badań naukowych, jak również i te, w których autorzy starają się przybliżyć czytelnikowi świat historii, kultury i obyczajowości wschodniej.

Forum wschodnie to wolna przestrzeń wymiany myśli, poglądów i wiedzy naukowej. Miejsce, w którym spotykają się ludzie o podobnych zainteresowaniach z różnych dyscyplin naukowych. Spotkasz tu wszystkich tych, którzy kochają, lubią, fascynują się lub interesują jedynie szeroko pojętą problematyką Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają nasze zainteresowania.